středa 25. prosince 2019

Vánoční besídka 2019

Je již tradicí, že se před vánočními prázdninami ve škole všichni sejdeme na vánoční besídce, kde děti ze všech tříd předvedou program, který v předchozích týdnech se svými učitelkami pro rodiče a další příznivce školy připravily. Ani letos tomu nebylo jinak.


úterý 17. prosince 2019

Páťáci na procházce vesmírem

Ve středu 11. 12. se páťáci vydali do Plzně, aby strávili projektový den mimo školu v Techmánii a 3D Planetáriu. Zdejší odborník je provedl Sluneční soustavou. Při 3D projekci se mohly děti téměř dotýkat vesmírných těles, dozvěděly se spoustu nových zajímavých informací a mohly si vyzkoušet, co si zapamatovaly z hodin přírodovědy ve škole.


Vánoční dílny 2019

Stalo se již tradicí, že vždy v předvánočním čase děti tvoří rozmanité výrobky na školní jarmark. Rozdělí se do skupin a společně vyrábějí výrobky ve vánočních dílnách, které si pro ně připraví paní učitelky. Letos budeme tvořit ve středu 18. 12., přijďte tvořit společně s námi.

Děti ten den jdou do školy bez aktovek, vybaveny jen pracovními pomůckami a přízdobami na tvoření.

Nejstarší páťáci mají na starost mladší spolužáky a budou se tak učit vzájemné pomoci a toleranci. I letos pod jejich rukama jistě vznikne spousta nápaditých a pěkných výrobků.
Přijďte se přesvědčit sami a navštivte tradiční vánoční jarmark, kde si můžete nějaký z výrobků vybrat. Jarmark se koná po vánoční besídce ve čtvrtek, 19. 12. 2019 od 17:00.

Všichni jste srdečně zváni.

sobota 14. prosince 2019

Andělská cesta na Karlštejn

Ve čtvrtek 12. 12. se 2., 3. a 4.třída vydala na andělskou cestu do Karlštejna. Na cestě je doprovázeli andělé a zadávali různé úkoly.


Za každý úkol dostali školáci kartičku. Slyšeli příběh o Ježíškovi. Cestou nesměli prozradit králi Herodesovi o tom, že viděli Ježíška. Na konci dostali andělskou medaili a andělské světlo.
Za úkol bylo zazpívat koledu, složit obrázek, přivolat Vánoce, uhádnout hádanky nebo vypít kouzelný čaj.
Foto naleznete tady.

(třeťáci - Kája, Nora, Adam, Vojta)

pátek 13. prosince 2019

Prvňáčci na zámku v Hořovicích

V době adventního času navštívili prvňáčci vánočně vyzdobený zámek v Hořovicích. Děti měly možnost se seznámit s předvánočními i vánočními tradicemi. Například zapalování svíček na adventním věnci, svátek svaté Lucie a Barbory, házení střevícem, lití olova a nebo co vše patřilo na i pod vánočně prostřený stůl. Dětem se výlet moc líbil. 

Další foto najdete zde.

(kč)

úterý 10. prosince 2019

Pozvánka na vánoční besídku


Mikuláš

I naši školu navštívil 5. prosince Mikuláš s čerty a anděly.

Kolem desáté hodiny dopoledne se objevili u předškoláků. Poté zamířili do druhé školky k našim nejmenším žáčkům a hned odtud i do základní školy, kde poctivě navštívili všechny třídy.

Mikuláš doprovázený tradičními společníky si vyslechl od dětí básničky i písničky, čerti postrašili ty, kteří se v uplynulém roce nechovali vždy úplně nejlépe, a andělé nakonec všechny podarovali drobnými sladkostmi.


pondělí 9. prosince 2019

Klub zábavné angličtiny

Každé pondělí se scházíme se staršími žáky naší školy v rámci klubu Zábavné angličtiny. Společný čas využíváme na aktivity, kterým se, nejčastěji z časových důvodu, nemůžeme věnovat při běžné výuce. Díváme se na seriály, zpíváme a učíme se z textů písniček nová slovíčka, malujeme a tvoříme, čteme nebo hrajeme různé hry.

čtvrtek 5. prosince 2019

Čtenářské dílny v Národní pedagogické knihovně J. A. Komenského

Třeťáci i čtvrťáci už jsou zdatnými čtenáři a tak se od nich očekává daleko víc, než jen plynule přečíst text. Chce se po nich, aby o tom, co přečtou, dokázali souvisle hovořit, shrnout obsah a vyvodit i nějaké ponaučení a toto vše zachytili ve svém čtenářském deníku, který se právě teď učí vést. Aby jim šla práce pěkně od ruky, vydali jsme se s nimi 3. 12. 2019 do NPKM v Praze, kde jsme se zúčastnili výukového programu o kreativním přístupu ke čtenářskému deníku.

pondělí 2. prosince 2019

Čtvrťáci v Národní knihovně v Praze

Dne 26. 11. 2019 jsme s našimi čtvrťáčky zavítali na dlouho připravovanou exkurzi do Národní knihovny v Praze, kde jsme se účastnili výukového programu o počátcích písemnictví.